Otel Hastane

Hastane

YKSEKOKULUMUZ

1997    y覺l覺nda kurulan, daha sonra örenci al覺m覺 durdurulan ve 2007 y覺l覺nda tekrar eitime balayan Yüksekokulumuzda  4 y覺ll覺k  Lisans   eitimi    verilmektedir.

Yüksekokul Örenim program覺, örencilerin bütüncü ve hümanistik felsefeye sahip, etkili iletiim kurabilen, ekip çal覺mas覺na uyumlu, sürekli kaliteyi iyiletirmek için deiim yaratabilen ya da deiime ayak uydurabilen, yeni bilgilere ulaan, yeni teknolojileri kullanan, giriken hemireler olarak yetimesini salay覺c覺 özelliktedir. Örenim program覺nda, örencilerin sal覺覺 gelitirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bak覺m覺 örenmelerini salay覺c覺 temel hemirelik derslerinin yan覺 s覺ra temel t覺p dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktad覺r.  Çounluu müzik, oyunculuk, fotorafç覺l覺k gibi sanat derslerinden   oluan seçmeli dersler ile örencilerin alg覺lar覺n覺n ve insan覺 anlama yeteneklerinin gelitirilmesi hedeflenmektedir.