NEDEN HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU?

Hemşireler, sağlık hizmeti sunan ekibin çok önemli ve vazgeçilemez üyeleridir; özellikle hastane hizmetlerinin niteliğini gösteren başlıca kriter hastanelerdeki hemşirelik hizmetlerinin niteliğidir. Bu anlayıştan hareketle, eğitime başladığı 1997 yılından bu yana Yüksekokulumuzun başta gelen amacı 4 yıllık öğrenim süresinde mesleksel bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, ekip çalışmasına uyumlu, hümanistik felsefeye sahip, hastalarla ve toplumla etkili iletişim kurabilen, tıp ve sağlık hizmetlerindeki değişime uyum sağlayabilen,  yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken, çağdaş tekniklerle eğitilmiş, özgür düşünceye sahip ve evrensel bilim değerlerini benimsemiş hemşireler yetiştirmektir. 

Yüksekokulumuzun öğrenim programında, öğrencilerin sağlığı koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici bakımı öğrenmelerine yönelik temel hemşirelik dersleri yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktadır.  Çoğunluğu yabancı dil,sanat ve sosyal bilim derslerinden   oluşan seçmeli dersler ile öğrencilerin algılarının ve insanı anlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

Yüksekokulumuz fiziksel olanaklarıyla, yetkin eğitim kadrosuyla ve İstabul ili içindeki bir çok kamu ve özel sağlık kuruluşunda yürüttüğü uygulamalı eğitimiyle ülkemizde saygın bir konuma sahiptir.

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU
Hemşirelik Yüksekokul Müdürü

 

HEMŞİRELİK EĞİTİMİ ALDIĞIMDA NELER YAPABİLİRİM?

 1. Birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, sürdürülmesi, tedavi ve rehabilite edilmesi uygulamalarını yaparım,
 2. Hümanistik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergilerim,
 3. Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımını kullanırım,
 4. Etkili iletişim tekniklerini kullanırım,
 5. Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalırım,
 6. Ekip  çalışmasını benimserim,
 7. Mesleki gelişmeler ve sorunlara duyarlılık gösteririm,
 8. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinirim,
 9. Birey, aile, toplum ve/veya sağlık personeline öğretim yaparım
 10. Bilimsel araştırmalara katılırım,
 11. Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergilerim,
 12. Sağlığı etkileyen sosyal, yasal, ekonomik ve ekolojik faktörleri fark ederek, iyileştirilmesi çalışmalarına katılırım
 13. Kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerimi;bakım, eğitim ve yönetim rollerini gerçekleştirirken kullanırım,
 14. Girişimci ve yaratıcı yönlerimi ortaya çıkarırım.

Hemşire ünvanı alan mezunlar;

 • Kamu ve Özel sektör Hastanelerinde bireyin sağlığın yeniden kazanılması amacı ile klinik hemşiresi veya yönetici hemşire görevini sürdürürler,
 • Toplum ruh sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezlerinde, evde bakım kuruluşları, huzur evlerinde, özel polikliniklerde, okul ve işyerlerinde halk sağlığı uygulamalarının yürütürler,
 • Akademisyen olmak isteyenler ;  Hemşirelik Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Yüksekokullarının  Hemşirelik Bölümlerinde  yüksek lisans ve doktora yaparak öğretim elemanı olabilirler,
 •  İlaç, tıbbi malzeme ve medikal endüstrisinde danışman ve eğitimci olabilirler.

 

Akademik tam zamanlı kadromuz; 1 Profesör, 6 Dr. Öğr. Üyesi, 4 Araştırma Görevlisidir. 

Yüksekokulumuzun Yaptığı İkili Anlaşmalar

ALEXANDRIO TECHNOLOGIKO EKPEDEFTIKO IDRIMA - THESSALONIKIS Yunanistan
DEBRECENI EGYETEM Macaristan
INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM Portekiz
UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI Diğer**
JIHOCESKÁ UNIVERZITA V CESKYCH BUDEJOVICÍCH Çek Cumhuriyeti
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS İspanya

Yüksek lisans programları

 • Çocuk Hastalıkları Hemşireliği ( tezli / tezsiz )
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ( tezli )