Committees of School

Eğitim Komisyonu

 

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Rabia SAĞLAM AKSÜT (Eğitim Koordinatörü)

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK  (Koord. Yard.)

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Seher YURT

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ERTEN YAMAN

[email protected]

Erasmus – Farabi Komisyonu

 

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Seher YURT

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Rabia SAĞLAM AKSÜT

[email protected]

Eğitimde Kalite Çalışmaları Komisyonu

 

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Sebahat ATEŞ

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Seher YURT

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ERTEN YAMAN

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK

[email protected]

Arş. Gör. Azzet YÜKSEL

[email protected]

Arş. Gör. Nehir DEMİREL

[email protected]

Arş. Gör. Tuğba ÖZDEMİR

[email protected]

Arş. Gör. Doğa ULCAY

[email protected]

İntibak Komisyonu

 

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Sebahat ATEŞ

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Seher YURT

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Rabia SAĞLAM AKSÜT

[email protected]

Bilimsel Etkinlikler Komisyonu

 

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Seher YURT

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Rabia SAĞLAM AKSÜT

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ

[email protected]

Arş. Gör. Azzet YÜKSEL

[email protected]

Arş. Gör. Tuğba ÖZDEMİR

[email protected]

Sosyal Etkinlikler Komisyonu

 

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Seher YURT

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Sebahat ATEŞ

[email protected]

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK

[email protected]

Arş. Gör. Doğa ULCAY

[email protected]

Arş. Gör. Nehir DEMİREL

[email protected]

Hemşirelik Yüksekokulu Web Koordinatörleri

 

Dr. Öğr. Üyesi Rabia SAĞLAM AKSÜT (İngilizce web koordinatörü)

[email protected]

YO Sekreteri Özlem GÜLEÇ BEKMAN (Türkçe web koordinatörü)

[email protected]