HEMŞİRELİK ANDI

HEMŞİRELİK ANDI

 

Hür insanlık ideallerine inanarak,

Sağlığın Korunmasında ve geliştirilmesinde bütün gayretimle çalışacağıma,

Kişisel ve mesleki davranışlarımda,

En iyi standartlara erişip, bunları devam ettireceğime,

Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan sorumluluğuma verilenlere,

Öğrendiğim bilgi, beceri ve deneyimlerim ışığı altında,

En iyi hemşirelik bakımı vereceğime,

Bana söylenen bütün kişisel sırları,

ve karşılaştığım aile sırlarını kimseye açıklamayacağıma,

Bütün meslek üyeleri ile işbirliği yapacağıma,

Bunların tümünü yaparken,

Uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu korumak için,

Gereken bütün çabaları sarf edeceğime,

ONURUM ÜZERİNE SÖZ VERİYOR

VE AND İÇİYORUM